ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
172
19 ส.ค. 2558
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาข้าวเสีย) หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
02 ก.ค. 2558
73 ประกาศรายชื่อผลการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 มิ.ย. 2558
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 มิ.ย. 2558
75 ประกาศวัน เวลา และสถานที่เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 มิ.ย. 2558
76 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
14 พ.ค. 2558
77 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
149
23 ก.พ. 2558
78 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัาวไป ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
20 พ.ย. 2557
79 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
18 พ.ย. 2557
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
14 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9