ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 พ.ค. 2560
62 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ม.ค. 2560
63 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 เม.ย. 2559
64 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
22 ต.ค. 2558
65 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
21 ต.ค. 2558
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 ต.ค. 2558
67 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
29 ก.ย. 2558
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
28 ก.ย. 2558
69 ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 ก.ย. 2558
70 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
10 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9