ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ม.ค. 2563
32 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ม.ค. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)(แก้ไข/เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ม.ค. 2563
34 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัย์สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรื ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 ธ.ค. 2562
35 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ธ.ค. 2562
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 พ.ย. 2562
37 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 พ.ย. 2562
38 ลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสียที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬา นันทนาการได้ตลอดทั้งปี ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 พ.ย. 2562
39 ประเพณีลอยกระทงครั้งที่12 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 พ.ย. 2562
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
07 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9