ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.ย. 2564
3 เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ก.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่องรายงานผลดำเนิดงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ก.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่องแบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)(แก้ไข/เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ก.ค. 2564
6 ประกาศตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
26 เม.ย. 2564
7 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.นาข้าวเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 มี.ค. 2564
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 ก.พ. 2564
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
19 ก.พ. 2564
10 มาตรการทางสังคมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
87
22 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9