ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ม.ค. 2565
2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ม.ค. 2565
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ธ.ค. 2564
4 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
62
16 พ.ย. 2564
5 เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 พ.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 ต.ค. 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ก.ย. 2564
8 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 ก.ย. 2564
10 ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10