ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 ก.ค. 2563
2 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
41
11 มิ.ย. 2563
3 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 พ.ค. 2563
4 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดำรงชีพ) กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 พ.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปื สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 เม.ย. 2563
6 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 เม.ย. 2563
7 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 ม.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 พ.ย. 2562
9 ประเพณีลอยกระทงครั้งที่12 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 พ.ย. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6