ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันกีฬาเปตอง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 มิ.ย. 2565
3 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 พ.ค. 2565
4 เรื่อง ผลคะแนนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกยุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 มี.ค. 2565
5 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 มี.ค. 2565
6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 มี.ค. 2565
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 มี.ค. 2565
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ก.พ. 2565
9 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
105
23 ก.พ. 2565
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13