ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน